LOTNIA

Każda zmiana zaczyna się od decyzji,
a nastawienie na rozwój otwiera nowe możliwości.
Świat nie kończy się za horyzontem, tam się dopiero zaczyna…

Compass

Compass

Wsparcie organizacji w strategicznym rozwoju
Zobacz więcej
Dream Team

Dream Team

Warsztaty projektowania pracy zespołowej 
Zobacz więcej
Power Skills

Power Skills

Programy rozwoju kompetencji pracowników
Zobacz więcej
Top Session

Top Session

Coaching/Mentoring/Consulting
Zobacz więcej
Design Yourself

Design Yourself

Warsztat (auto)prezentacji
Zobacz więcej
Focus

Focus

Warsztat rewizji strategii
Zobacz więcej
Good Mornings

Good Mornings

Kultura świętowania sukcesów
Zobacz więcej
Lotnia

Lotnia

Program rozwoju dla kobiet
Zobacz więcej

Warsztat rewizji strategii

Focus

Oceń skuteczność. Wyznacz nowe kierunki. Zwiększ efektywność.

Rozwój to zmiany. Jeśli chcemy skutecznie iść do przodu, musimy być zawsze gotowi na modyfikację naszych celów i metod działania. Może czasem robisz coś, co można wykonać efektywniej, szybciej lub zupełnie inaczej? A może określony kiedyś i realizowany z mozołem plan przystaje się sprawdzać? Poświęcając ogrom czasu na zdobycie góry, może okazać się, że jesteś nie na tej górze, o którą Ci chodziło. Czy nie czujesz czasem, że warto się zatrzymać i spojrzeć jeszcze raz na mapy?

Według Zasady Pareta 20% wykonywanej pracy przynosi 80% zysków. Dlatego, tak jak przy kręceniu filmu, tak i w każdym działaniu potrzebna jest stop-klatka, która pomoże w masie aktywności odnaleźć te 20% które w 80% decydują o skuteczności.

Pomożemy Ci. Fokus to intensywny warsztat rewizji, gdzie oceny strategii dokonają Twoi odbiorcy – klienci, partnerzy i zespół. Chcąc to zrobić samodzielnie, często trudno jest osiągnąć dystans, konieczny, by obiektywnie spojrzeć na własną pracę. Nasz metoda pozwala w krótkim czasie zebrać informacje i stworzyć rozwiązania, które czasem zajmują ponad rok. Fokus pozwoli zdefiniować miejsce, w którym jest Twoja organizacja i przyjrzeć się skuteczności dotychczasowych działań. Warsztaty ułatwią określenie priorytetów, które zwiększą efektywność pracy i pozwolą wytyczyć optymalną drogę do sukcesu.

Zainteresowany? Zainteresowana? Przeczytaj co możesz zyskać.

Dzięki Focus:

###

Zwiększysz

 • efektywność działań
 • satysfakcję klientów
 • swoje wyniki
###

Nauczysz się

 • optymalizowania pracy
 • nowych metod otrzymywania feedbacku
 • angażowania do działań partnerów
###

Otrzymasz

 • rewizję dotychczasowej strategii
 • raport z podsumowaniem
 • priorytety i kierunki rozwoju

Dla kogo jest ta usługa?

 • dla osób, które mają poczucie, że mogą efektywniej wykorzystać czas swój i zespołu
 • dla przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać organizacją i osiągać większe zyski, bez względu na branżę i wielkość prowadzonej działalności
 • dla managerów, którzy chcą zwiększyć efektywność swoją, zespołu, organizacji, którą zarządzają
 • dla osób, które chcą sprawdzić efektywność działań, przyjrzeć się skuteczności strategii

Jakie są kolejne kroki i ich przykładowy zakres?

1. Strategia

 • badanie potrzeb
 • przeprowadzenie wywiadów

2. Projekt

 • strategia działań
 • określenie obszarów do weryfikacji
 • wybór uczestników warsztatu

3. Standaryzacja | Warsztat

 • przeprowadzenie warsztatu
 • zebranie informacji

4. Usprawnienie

 • prezentacja raportu
 • rekomendacje

Realizacja dla Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter

Proces rewizji pomógł nam na nowo określić kierunki rozwoju organizacji, przyjrzeć się potrzebom naszych klientów, zrewidować dotychczasową strategię.

Małgorzata Jasnoch – CEO Starter

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER to instytucja wspierająca działalność początkujących firm. Zapewniając przestrzeń pracy, inspiracji i networkingu pozwala wypłynąć na szerokie wody biznesu. Podstawą działań Inkubatora jest innowacyjność. Z definicji więc konieczna jest ciągła weryfikacja strategii działania, aby móc śledzić i wyprzedzać nowe trendy w nauce, technologii i biznesie. Z okazji 5 urodzin STARTER postanowił sprawdzić jak realizowane działania korespondują z bieżącymi wymogami rynku.

Lotnia zaproponowała rewizję długoterminowej strategii inkubatora, do której zaproszono klientów, partnerów i uczestników poszczególnych projektów. To właśnie ich opinie pozwoliły dokonać najtrafniejszej oceny jakie działania powinny być kontynuowane, zmodyfikowane lub zaniechane.

Co zrobiliśmy?

 • Przeprowadziliśmy warsztat z udziałem klientów, partnerów i uczestników projektów, określiliśmy priorytety działań i kierunki rozwoju.
 • Przeprowadziliśmy wywiady z wybranymi pracownikami, partnerami, klientami.
 • Zebraliśmy feedback o działaniu organizacji, który wykorzystano przy projektowaniu działań
 • Opracowaliśmy raport, który uwzględniał priorytety działań i kierunki rozwoju

Dzięki Focus organizacja:

###

Zwiększyła

 • efektywność działań
 • satysfakcję klientów
 • integrację celów organizacji, klientów, partnerów
###

Nauczyła się

 • optymalizować pracę
 • nowych metod feedbacku
 • angażować do działania partnerów
###

Otrzymała

 • rewizję dotychczasowej strategii
 • raport z podsumowaniem
 • kierunki rozwoju