LOTNIA

Każda zmiana zaczyna się od decyzji,
a nastawienie na rozwój otwiera nowe możliwości.
Świat nie kończy się za horyzontem, tam się dopiero zaczyna…

Compass

Compass

Wsparcie organizacji w strategicznym rozwoju
Zobacz więcej
Dream Team

Dream Team

Warsztaty projektowania pracy zespołowej 
Zobacz więcej
Power Skills

Power Skills

Programy rozwoju kompetencji pracowników
Zobacz więcej
Top Session

Top Session

Coaching/Mentoring/Consulting
Zobacz więcej
Design Yourself

Design Yourself

Warsztat (auto)prezentacji
Zobacz więcej
Focus

Focus

Warsztat rewizji strategii
Zobacz więcej
Good Mornings

Good Mornings

Kultura świętowania sukcesów
Zobacz więcej
Lotnia

Lotnia

Program rozwoju dla kobiet
Zobacz więcej

Programy rozwoju kompetencji pracowników

Power Skills

Zaprojektuj rozwój swojego zespołu.
Zwiększ zaangażowanie i efektywność.

Masz przekonanie o potencjale swoich ludzi, ale widzisz, że nie realizują go w pełni? Twoi pracownicy mają wiedzą i możliwości, ale nie potrafią ich praktycznie wykorzystać? Widzisz, ogromne doświadczenie starszej kadry, czegoś jednak brak, by się nią efektywnie dzielili z „młodymi wilkami”? Czujesz, że Twoja organizacja potrzebuje struktury rozwoju konkretnych umiejętności? A może rynek szkoleń nie ma oferty dostosowanej do Twojego zespołu, branży, czy konkretnych działań?

Potencjał i wiedza to jeszcze nie umiejętności. To dlatego, możliwości rozwoju kompetencji są postrzegane przez młodych pracowników jako jedna z kluczowych korzyści przy wyborze pracodawcy. Aż dla 52% badanych to właśnie rozwój ma większe znaczenie niż np. elastyczny czas pracy, pakiety sportowo-kulturalne czy międzynarodowe środowisko pracy. Ciekawa propozycja zaplanowanej ścieżki kariery, opartej na nauce i zdobywaniu doświadczenia może być konkretnym atutem w rekrutacji.

Zaprojektujemy rozwiązania rozwoju kompetencji dostosowane do rzeczywistości Twojej organizacji. Pomożemy wydobyć potencjał pracowników, wykorzystując to co już wypracowaliście. Zmodyfikujemy struktury pracy, aby były bardziej efektywne. Pomożemy zdefiniować rozwój dla kluczowych ról w Twoim biznesie. Zaprojektujemy odpowiednie narzędzia i ułożymy spójne procesy, które pozwolą realizować potencjał pracowników.

Zainteresowany? Zainteresowana? Przeczytaj co możesz zyskać.

Dzięki Power Skills:

###

Zmniejszysz

 • rotację na stanowiskach
 • koszty rekrutacji specjalistów dzięki promocji wewnątrz firmy
 • niepewność nowych pracowników, co do ich przyszłości w firmie
###

Zwiększysz

 • zaangażowanie i satysfakcję pracowników
 • wyniki finansowe
 • identyfikację potencjału i talentu wśród pracowników
###

Zyskasz

 • środowisko pracy oparte na rozwoju
 • narzędzia, modele i procesy zbudowane na potencjale Twojej organizacji
 • rozwiązania, dla procesów HR w rozwoju i szkoleniach

Dla kogo jest ta usługa?

 • dla managerów, którzy chcą zwiększyć efektywność organizacji dzięki jej wewnętrznym zasobom
 • dla organizacji poszukujących rozwiązań w obszarze HR Training | Development
 • dla ról w obszarze HR wspierających rekrutację i rozwój
 • dla firm poszukujących wsparcia w identyfikacji potencjału i talentu wewnątrz organizacji

Zakres naszych działań
Projekt ścieżki rozwoju konkretnej roli

1. Strategia

 • stworzenie zespołu projektowego
 • badanie potrzeb i możliwości rozwojowych

2. Projekt

 • zaprojektowanie ścieżek rozwoju: development center
 • projekt rekrutacji do programu: assessment center
 • kampania promująca i informująca o programie rozwojowym
 • uruchomienie programu w pilotażu
 • zbieranie informacji zwrotnych
 • konsultacje powdrożeniowe

3. Standaryzacja

 • ustandaryzowanie programu wdrożeniowego

4. Ulepszanie

 • raport i rekomendacje do dalszej realizacji programu

Power Skills:

Realizacja dla Nordea

Projekt został zrealizowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników i organizacji. Metody pracy pozwoliły nam na praktyczne przećwiczenie zdobytej wiedzy.

Katarzyna Bieszk – Senior Project Manager Nordea

Nordea IT zajmuje się utrzymaniem oraz rozwojem platform i systemów informatycznych spółek Grupy Nordea. Mieszczący się w Gdyni oddział jest częścią struktury realizującej skandynawskie standardy kultury pracy, oparte na zaufaniu, otwartości i równości. Jednym z priorytetów firmy jest dbałość o rozwój i podnoszenie umiejętności pracowników. Aby poprawić współpracę międzynarodowych zespołów, Nordea sięgnęła po szkolenia z obszaru kompetencji kulturowych. Miały one przybliżyć Polakom specyfikę Skandynawów, co praktycznie przełoży się na lepszą komunikację wewnątrz organizacji. Okazało się bowiem, że na pozór subtelne różnice w mentalności wpływają nie tylko na atmosferę pracy, ale i na osiągane wyniki.

Lotnia zaprojektowała i przeprowadziła warsztaty komunikacji międzykulturowej dla polskich pracowników Nordea IT. Uczestnicy poznali naturalne i historyczne uwarunkowania, które ukształtowały wartości i charakter ludzi północy. Pomogło to zrozumieć skandynawskie normy biznesu, relacji interpersonalnych i codziennej komunikacji. Gruntem dla zmian było spotkanie oczekiwań i zrozumienia wzajemnej perspektywy.

W efekcie opracowano zasady współpracy w polsko-skandynawskich zespołach. Nabyte kompetencje usprawniły przepływ informacji, zwiększyły wzajemne zaufanie i podniosły efektywność pracy.

Warsztaty realizowaliśmy przy współpracy z firmą Rynek Nordycki.

Co zrobiliśmy?

 • Badanie potrzeb w zakresie wyzwań komunikacji międzykulturowej
 • Przeprowadziliśmy 2 warsztaty (łącznie 16 godzin) z udziałem managerów projektów
 • Opracowaliśmy zasady współpracy w polsko-skandynawskich zespołach
 • Stworzyliśmy warunki dzielenia się doświadczeniami, czerpania od siebie nawzajem, przećwiczenia zdobytej wiedzy

Dzięki Power Skills firma:

###

Zwiększyła

 • efektywność komunikacji
 • synergię pracy międzykulturowej
 • efektywność pracy
###

Nauczyła się

 • rozumieć odmienność skandynawskich norm współpracy
 • budować dobre relacje w międzynarodowych zespołach
 • praktycznego stosowania skandynawskich zasad CSR
###

Otrzymała

 • zasady współpracy w zespole międzykulturowym
 • nowe sposoby podnoszenia kompetencji
 • narzędzia do wdrażania pracowników w międzynarodowe środowisko pracy