Jak pracujemy? Nasze metody

Action Learning

Nauczyć się czegoś, to znaczy chcieć i umieć robić to w rzeczywistym środowisku problemów i wyzwań.
Model opiera się na założeniu, że proces edukacyjny rozpoczyna się od praktyki.

Problem-solving

Sposób metodycznego, kreatywnego
i uporządkowanego dochodzenia do innowacyjnych rozwiązań, poprzez twórcze podejście do problemu, szukanie przełomowych rozwiązań i urzeczywistnianie ich w konkretnym planie działania.

Metoda Trop

Integruje działania na trzech poziomach: służy ludziom poprzez roz­wijanie postaw, ułatwia integrację emocji związanych ze zmia­nami myślenia i działania, uspraw­nia pracę zespołów tworząc prze­strzeń dla syner­gii.

ITIL Framework (CSI)

Pierwotnie wykorzystywany do zarządzania usługami IT, obecnie pozwala strukturalnie planować rozwój całej organizacji. Jest procesem planowania rozwoju usług. CSI, już na etapie projektowania, przewiduje stały rozwój usługi.

Design Thinking

Usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Jego podstawowe założenia
to koncentracja na użytkowniku, interdyscyplinarne podejście, eksperymentowanie i częste testy rozwiązań.

Prince

Metodyka zarządzania projektem, kładąca nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowie-dzialności ról w zespole projektowym, jak również uporządkowaną i logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Kim jesteśmy?

Co mówią nasi klienci?

Newsletter

Jeśli masz ochotę, możesz nam zostawić swój adres mailowy. Piszemy o wydarzeniach, które współtworzymy, o książkach, które czytamy i wielu innych świetnych rzeczach!