Design Yourself – Realizacja dla Politechniki Gdańskiej

Design Yourself – Realizacja dla Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska postanowiła wesprzeć grupę słuchaczy podyplomowych studiów „Zarządzania Samorządem Terytorialnym” w rozwoju umiejętności autoprezentacji i kształtowania wizerunku. Uczestnikami warsztatu były osoby pełniące różne role w instytucjach samorządowych (m.in. sekretarz, skarbnik miasta, radni, urzędnicy wydziału). Autoprezentacja to integralna część ich codziennej pracy. Efektywny przekaz powinien przełożyć się na pozytywne reakcje odbiorców: współpracowników, petentów, decydentów i wyborców. Bardzo często stres i lęk przed wystąpieniami publicznymi utrudniają osiągnięcie zamierzonych celów.

Zaprojektowaliśmy warsztaty tworzenia indywidualnej mapy prezentacji. Uczestnicy określili swoje wyzwania i potrzeby dotyczące (auto)prezentacji. Na podstawie wniosków z wystąpień testowych oraz analizy informacji zwrotnej, uczestnicy zidentyfikowali swoje mocne strony z tego obszaru. Wypracowaliśmy narzędzia skutecznej (auto)prezentacji i skutecznego dotarcia do odbiorców.

Nazwanie trudności w prezentowaniu siebie i doświadczenie możliwości rozwoju w tym zakresie pokazuje, że sztukę prezentacji można wyćwiczyć, jak każdą inną.

– uczestnik warsztatów

Co zrobiliśmy?

  • Przeprowadziliśmy analizę potrzeb (auto)prezentacji uczestników
  • Zebraliśmy i podsumowaliśmy doświadczenia
  • Daliśmy możliwość świadomego zaprezentowania się
  • Zbudowaliśmy i przećwiczyliśmy strukturę udzielania informacji zwrotnej
  • Pomogliśmy określić obszary do rozwoju
  • Stworzyliśmy mapę (auto)prezentacji każdego uczestnika
  • Daliśmy wsparcie w procesie integracji grupy i poznania się w ramach wybranego kierunku studiów

Dzięki Design Yourself uczestnik:

Zwiększył: skuteczność (auto)prezentacji umiejętność brania i dawania informacji zwrotnej techniki „sprzedaży” swoich pomysłów

Zbudował: lepszą relację z odbiorcą efektywną strategię prezentacji własną mapę (auto)prezentacji

Pokonał: stres i lęk przed wystąpieniami publicznymi uczucie pustki w głowie i opór przed mówieniem trudne pytania odbiorców


Mamy nadzieję, że artykuł Cię zaciekawił. Możesz też pełen opis warsztatu Design Yourself, który znajdziesz tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *