Kultura pracy

Współtworzenie – sens i przyjemność kreowania leży w obcowaniu, dzieleniu się i zachwycaniu innymi ludźmi.

Jesteśmy zbyt pięknie skomplikowani, aby na każde działanie człowieka znaleźć jeden wzór, definicję, równanie. Jak w tyglu łączymy odmienne doświadczenia, branże, ekspertów, by rozwijać kreatywność i kompetencje. Twarda wiedza pozwala nam tworzyć narzędzia, struktury i rozwiązania dostosowane do obszaru pracy, wyzwań i specyfiki zespołu.

Satysfakcja – kiedy to co robimy po prosu ma sens.

Rozwój, osiągnięcia, kolejny pokonany wiraż to źródło radości. Ale satysfakcja to także moment kiedy wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu i w pełni realizujemy swój potencjał. Chcemy, aby tak jak my, nasi klienci potrafili go znajdować, nazywać i kształtować w zgodzie ze sobą.

Proporcje – poczucie równowagi między inwestycją, zaangażowaniem, a profitami.

W najbardziej efektywnym życiu zawodowym warto mieć przestrzeń dla siebie, najbliższych, swoje pasje. W każdym działaniu, tak jak w biznesie potrzebna jest równowaga pomiędzy inwestycją, zaangażowaniem, a profitami. Najprostszym sposobem na proporcje jest wyznaczanie kierunków i priorytetów.

Jak pracujemy? Nasze metody:

Action Learning

Nauczyć się czegoś, to znaczy po prostu chcieć i potrafić robić to w rzeczywistym środowisku. Model opiera się na założeniu, że proces edukacyjny rozpoczyna się od praktyki.

Problem-solving

Sposób metodycznego, kreatywnego
i uporządkowanego dochodzenia do innowacyjnych rozwiązań, poprzez twórcze podejście do problemu, szukanie przełomowych rozwiązań i urzeczywistnianie ich w konkretnym planie działania.

Metoda Trop

Integruje działania na trzech poziomach: służy ludziom poprzez roz­wijanie postaw, ułatwia integrację emocji związanych ze zmia­nami myślenia i działania, uspraw­nia pracę zespołów tworząc prze­strzeń dla syner­gii.

ITIL Framework (CSI)

Pierwotnie wykorzystywany do zarządzania usługami IT, obecnie pozwala strukturalnie planować rozwój organizacji. Jest procesem planowania rozwoju usług. CSI (już na etapie projektowania) przewiduje stały rozwój usługi.

Design Thinking

To usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Opiera się ono na: koncentracji na użytkowniku, interdyscyplinarne podejście, eksperymentowaniu i częstym testowaniu rozwiązań.

Prince

Metodyka zarządzania projektem kładąca szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole, jak również uporządkowaną i logiczną kolejność działań kierownika projektu.

Zobacz ofertę naszych warsztatów!