Warsztat rewizji strategii

Focus

Oceń skuteczność. Wyznacz nowe kierunki. Zwiększ efektywność.

Rozwój to zmiany. Jeśli chcemy skutecznie iść do przodu, musimy być zawsze gotowi na modyfikację naszych celów i metod działania. Może czasem robisz coś, co można wykonać efektywniej, szybciej lub zupełnie inaczej? A może określony kiedyś i realizowany z mozołem plan przystaje się sprawdzać? Poświęcając ogrom czasu na zdobycie góry, może okazać się, że jesteś nie na tej górze, o którą Ci chodziło. Czy nie czujesz czasem, że warto się zatrzymać i spojrzeć jeszcze raz na mapy?

Według Zasady Pareta 20% wykonywanej pracy przynosi 80% zysków. Dlatego, tak jak przy kręceniu filmu, tak i w każdym działaniu potrzebna jest stop-klatka, która pomoże w masie aktywności odnaleźć te 20% które w 80% decydują o skuteczności.

Pomożemy Ci. Fokus to intensywny warsztat rewizji, gdzie oceny strategii dokonają Twoi odbiorcy – klienci, partnerzy i zespół. Chcąc to zrobić samodzielnie, często trudno jest osiągnąć dystans, konieczny, by obiektywnie spojrzeć na własną pracę. Nasz metoda pozwala w krótkim czasie zebrać informacje i stworzyć rozwiązania, które czasem zajmują ponad rok. Fokus pozwoli zdefiniować miejsce, w którym jest Twoja organizacja i przyjrzeć się skuteczności dotychczasowych działań. Warsztaty ułatwią określenie priorytetów, które zwiększą efektywność pracy i pozwolą wytyczyć optymalną drogę do sukcesu.

Zainteresowany? Zainteresowana? Przeczytaj co możesz zyskać.

Dzięki Focus:

[valueColumn title=”Zwiększysz” image=”811″]
 • efektywność działań
 • satysfakcję klientów
 • swoje wyniki
[/valueColumn]
[valueColumn title=”Nauczysz się” image=”807″]
 • optymalizowania pracy
 • nowych metod otrzymywania feedbacku
 • angażowania do działań partnerów
[/valueColumn]
[valueColumn title=”Otrzymasz” image=”809″]
 • rewizję dotychczasowej strategii
 • raport z podsumowaniem
 • priorytety i kierunki rozwoju
[/valueColumn]

Dla kogo jest ta usługa?

 • dla osób, które mają poczucie, że mogą efektywniej wykorzystać czas swój i zespołu
 • dla przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać organizacją i osiągać większe zyski, bez względu na branżę i wielkość prowadzonej działalności
 • dla managerów, którzy chcą zwiększyć efektywność swoją, zespołu, organizacji, którą zarządzają
 • dla osób, które chcą sprawdzić efektywność działań, przyjrzeć się skuteczności strategii

Jakie są kolejne kroki i ich przykładowy zakres?

[infoArrow title=”1. Strategia” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • badanie potrzeb
 • przeprowadzenie wywiadów
[/infoArrow]
[infoArrow title=”2. Projekt” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • strategia działań
 • określenie obszarów do weryfikacji
 • wybór uczestników warsztatu
[/infoArrow]
[infoArrow title=”3. Standaryzacja | Warsztat” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • przeprowadzenie warsztatu
 • zebranie informacji
[/infoArrow]
[infoArrow title=”4. Usprawnienie” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • prezentacja raportu
 • rekomendacje
[/infoArrow]