Programy rozwoju kompetencji pracowników

Power Skills

Zaprojektuj rozwój swojego zespołu.
Zwiększ zaangażowanie i efektywność.

Masz przekonanie o potencjale swoich ludzi, ale widzisz, że nie realizują go w pełni? Twoi pracownicy mają wiedzą i możliwości, ale nie potrafią ich praktycznie wykorzystać? Widzisz, ogromne doświadczenie starszej kadry, czegoś jednak brak, by się nią efektywnie dzielili z „młodymi wilkami”? Czujesz, że Twoja organizacja potrzebuje struktury rozwoju konkretnych umiejętności? A może rynek szkoleń nie ma oferty dostosowanej do Twojego zespołu, branży, czy konkretnych działań?

Potencjał i wiedza to jeszcze nie umiejętności. To dlatego, możliwości rozwoju kompetencji są postrzegane przez młodych pracowników jako jedna z kluczowych korzyści przy wyborze pracodawcy. Aż dla 52% badanych to właśnie rozwój ma większe znaczenie niż np. elastyczny czas pracy, pakiety sportowo-kulturalne czy międzynarodowe środowisko pracy. Ciekawa propozycja zaplanowanej ścieżki kariery, opartej na nauce i zdobywaniu doświadczenia może być konkretnym atutem w rekrutacji.

Zaprojektujemy rozwiązania rozwoju kompetencji dostosowane do rzeczywistości Twojej organizacji. Pomożemy wydobyć potencjał pracowników, wykorzystując to co już wypracowaliście. Zmodyfikujemy struktury pracy, aby były bardziej efektywne. Pomożemy zdefiniować rozwój dla kluczowych ról w Twoim biznesie. Zaprojektujemy odpowiednie narzędzia i ułożymy spójne procesy, które pozwolą realizować potencjał pracowników.

Zainteresowany? Zainteresowana? Przeczytaj co możesz zyskać.

Dzięki Power Skills:

[valueColumn title=”Zmniejszysz” image=”807″]
 • rotację na stanowiskach
 • koszty rekrutacji specjalistów dzięki promocji wewnątrz firmy
 • niepewność nowych pracowników, co do ich przyszłości w firmie
[/valueColumn]
[valueColumn title=”Zwiększysz” image=”811″]
 • zaangażowanie i satysfakcję pracowników
 • wyniki finansowe
 • identyfikację potencjału i talentu wśród pracowników
[/valueColumn]
[valueColumn title=”Zyskasz” image=”809″]
 • środowisko pracy oparte na rozwoju
 • narzędzia, modele i procesy zbudowane na potencjale Twojej organizacji
 • rozwiązania, dla procesów HR w rozwoju i szkoleniach
[/valueColumn]

Dla kogo jest ta usługa?

 • dla managerów, którzy chcą zwiększyć efektywność organizacji dzięki jej wewnętrznym zasobom
 • dla organizacji poszukujących rozwiązań w obszarze HR Training | Development
 • dla ról w obszarze HR wspierających rekrutację i rozwój
 • dla firm poszukujących wsparcia w identyfikacji potencjału i talentu wewnątrz organizacji

Zakres naszych działań
Projekt ścieżki rozwoju konkretnej roli

[infoArrow title=”1. Strategia” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • stworzenie zespołu projektowego
 • badanie potrzeb i możliwości rozwojowych
[/infoArrow]
[infoArrow title=”2. Projekt” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • zaprojektowanie ścieżek rozwoju: development center
 • projekt rekrutacji do programu: assessment center
 • kampania promująca i informująca o programie rozwojowym
 • uruchomienie programu w pilotażu
 • zbieranie informacji zwrotnych
 • konsultacje powdrożeniowe
[/infoArrow]
[infoArrow title=”3. Standaryzacja” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • ustandaryzowanie programu wdrożeniowego
[/infoArrow]
[infoArrow title=”4. Ulepszanie” text=”

badania potrzeb i satysfakcji

warsztaty: rewizja dotychczasowych działań, wyznaczanie nowych kierunków

” image=”823″]

 • raport i rekomendacje do dalszej realizacji programu
[/infoArrow]